Afvoer verstopt huurhuis?

Wat te doen bij een afvoerverstopping in een huurhuis?

De afvoer verstopt in een huurhuis, indien dit het geval is rijzen en tegelijkertijd veel vragen. Niet alleen wat, waar en hoe het verstopt zit, maar ook wie het kan verhelpen en wie de rekening krijgt.
Zeker in een huurhuis is dit van uitermate groot belang. Ook waar de verstopping zit en waardoor deze veroorzaakt wordt, speelt een belangrijke rol.

afvoer verstopt huurhuis

Waar bevindt de verstopping zich en waardoor is de verstopping ontstaan?

Een verstopping kan altijd en overal door van alles worden veroorzaakt. De oorzaak kan van binnen uit het huis komen, zoals etensresten, haren, zeepresten, vet en zo zijn er nog meer dingen te noemen die een rol spelen. Echter, is de verstopping in het riool, of hebben meerdere huizen op een rij er last van hebben, dan moet de huurbaas het oplossen, ook financieel.

Als er (ver)bouwwerkzaamheden in of om de huurhuizen plaatsvindt, kan er gemakkelijk een verstopping ontstaan van materialen van de bouwplaats die gemakkelijk in de leiding kunnen komen, zoals zand, cement of gips. Zelfs puin kan een oorzaak zijn, net als in de herfst bladeren.

Bestaat de verstopping voornamelijk uit kalk? Dan kan hard water de oorzaak zijn. Indien de leiding dusdanig verouderd of beschadigd is, dan zijn verstoppingen voor de hand liggend. Daarom is het van groot belang dat er goede afspraken worden gemaakt.

Zorg er voor dat u vooraf goed op de hoogte bent van de bepalingen in uw huurcontract

Laat u vooraf goed inlichten over het huurcontract en ontdek wie waarvoor en wanneer verantwoordelijk is. Zelfs daarin kunnen wij met u meedenken. Wij zijn tenslotte degenen die de ontstoppers zijn en ontdekken waar deze zich bevindt en hoe deze is ontstaan. Zo kan de eventuele schuldvraag worden gesteld, dit geeft meer duidelijkheid.

Wilt u onze hulp inschakelen bij het verhelpen van de afvoerverstopping?

Hoe dan ook, wij zijn dag en nacht in touw om alles zo snel mogelijk te verhelpen. Zowel huurder als huisbaas kunnen dan een beroep op ons doen. Neem bij spoed contact met ons op door het onderstaande telefoonnummer te bellen.

Bel: 06-28791793